Kinderopvang de Bereboot logo tekst

Huiselijke kinderopvang in Assen

Als werkende ouder wil je graag het beste voor je kroost. Je zoekt een vertrouwd adres waar je kleintjes liefdevol worden opgevangen. Een plek waar je weet dat ze in vertrouwde handen zijn; waar er goed voor ze gezorgd wordt, er aandacht voor ze is en goed op ze gelet wordt. Als kinderopvang draag je dan ook een enorme verantwoordelijkheid: de zorg voor andermans grootste goed. De Bereboot beseft dit maar al te goed en doet er alles aan om te zorgen dat ouders met een gerust hart hun baby, dreumes of peuter aan onze verzorging kunnen toevertrouwen. We bieden daarvoor alle handvatten in de vorm van onder meer voldoende uitdaging, gezonde voeding en een fijne sfeer. Daarnaast vinden we het belangrijk dat er goed contact is tussen onze pedagogisch medewerkers en ouders/verzorgers zodat we altijd alert kunnen zijn en zo goed mogelijk kunnen ondersteunen.

De Bereboot is een kleinschalige kinderopvang waarin jonge kinderen in een verantwoorde, gezellige en huiselijke sfeer worden opgevangen. We houden onze groepen bewust klein zodat ze alle aandacht krijgen die ze verdienen. Er zijn vrolijke huiskamers met genoeg speelruimte en materiaal voor elke leeftijd om mee te spelen. En buiten zijn er verschillende speelplaatsen waar de kinderen zich heerlijk kunnen uitleven en hun energie kwijt kunnen. Het is ons doel om voor elke baby, dreumes en peuter een gezellige en leerzame dag in elkaar te zetten. Ervoor te zorgen dat zij met een grote glimlach, vol verhalen en een goed gevoel weer naar huis gaan.

Ons kinderdagverblijf

De Bereboot verzorgt dagopvang voor kinderen in de leeftijd van acht weken tot vier jaar in verticale groepen. Het werken met verticale groepen is een bewuste keuze en biedt vooral op pedagogisch gebied veel voordelen. Zo komen kleintjes in contact met kinderen van uiteenlopende leeftijden, wat een positieve invloed heeft op hun sociale ontwikkeling. Te vergelijken met een gezinssamenstelling feitelijk. Van binnenkomst tot de spannende stap naar de basisschool, blijven kinderen op de Bereboot in dezelfde groep. Zo kunnen zij mooie vriendschappen met leeftijdsgenootjes ontwikkelen en een sterke vertrouwensband met de pedagogisch medewerkers opbouwen.

De kinderen komen bij ons in een eigen stamgroep die wordt begeleid door vaste pedagogisch medewerkers. Altijd een vertrouwd gezicht dus! Vanzelfsprekend zijn dit betrokken en vaardige professionals. Zij verzorgen de kinderen, begeleiden ze in hun spel en vertroetelen ze natuurlijk zo veel mogelijk.

We organiseren verschillende themagerichte activiteiten en spelletjes, aansluitend op de wisselende leeftijden. Daarmee dragen we bij aan de stimulatie van de cognitieve en lichamelijke ontwikkeling, direct van jongs af aan. En daarbij is het natuurlijk hartstikke leuk om te kliederen met verf en lijm, papier te scheuren en plakken, en met kleine projectjes bezig te zijn. En om trots met iets moois dat je zelf hebt gemaakt naar huis te kunnen gaan.

Ook aan het contactleggen en communiceren met andere kinderen en volwassenen hechten we veel waarde. Het groepsproces speelt hierbij een belangrijke rol. Spelenderwijs maken de kinderen een enorme ontwikkeling door. Wij zorgen er samen met ouders graag voor dat deze bijzondere en dynamische periode zo leuk en goed mogelijk verloopt. Zodat ze als sociaalweerbare en vrolijke kleuters stevig in hun schoenen uiteindelijk de school binnenlopen.

Onze aanpak

Kinderen groeien op diverse vlakken als zij de mogelijkheid krijgen om te spelen, ontdekken, experimenteren en communiceren. Wij bevorderen deze ontwikkeling door een ondersteunend, stimulerend en uitdagend klimaat te bieden. Een goede verzorging met veel aandacht voor een aangename sfeer waarin kinderen zich veilig en gewaardeerd voelen, is een belangrijke voorwaarde voor alle kinderen om optimaal te kunnen bloeien. Tegelijkertijd is ieder mens uniek en dat geldt ook zeker voor kinderen. Elk kleintje ontwikkelt zich op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo. Onze medewerkers houden dit in het oog en passen de activiteiten en uitdagingen hier steeds op aan.

De allerkleinsten

Kinderen willen nieuwe dingen ontdekken en beheersen; de wil om zich te ontwikkelen en te leren is aangeboren. Een baby bekijkt en ontdekt zijn eigen handjes en voetjes, reikt naar speelgoed om dat te voelen, te “proeven” en zo te ontdekken wat je ermee kan doen. We doen kiekeboe spelletjes, spelen met muziekinstrumenten en zitten samen voor de spiegel om te kijken wat er allemaal te ontdekken valt. We noemen dit sensopatisch spel; senso dat zintuigen betekend en pathisch voor beleven. Sensopatisch spel draait om het spelen en ervaren met zintuigen. Het doel van sensopatisch spel is het prikkelen van de zintuigen en daagt je uit te ontdekken. Baby’s vinden dit fantastisch omdat zij alle zintuigen gebruiken om te ontdekken. Met name de mond helpt hen hierbij. Dan is het fijn om met eetbare materialen te werken, of grotere onderdelen die ze niet in hun mond kunnen stoppen.

De oudere kinderen

Oudere kinderen gaan op onderzoek uit, willen weten hoe dingen werken, hoe ze iets voor elkaar kunnen krijgen en zoeken grenzen op. Dingen uitproberen, daarover praten met andere kinderen of volwassenen en ervaringen uitwisselen bijvoorbeeld. We vinden het belangrijk dat ze dit op hun eigen wijze en in hun eigen tempo kunnen ontwikkelen. Dit doen we door het uitvoeren van verschillende soorten activiteiten; puzzelen, liedjes zingen, raadsels oplossen, de natuur ontdekken tijdens het buiten spelen, zelf klei maken of koekjes bakken. Tijdens het vrij spelen leren de kinderen samen te spelen, oplossingen te zoeken en elkaar te helpen. Ter voorbereiding van de basisschool bieden wij vanaf de leeftijd van 3 jaar speciale 3+ activiteiten aan.

Voeding en Beweging

Samen gezond eten en drinken! De Bereboot heeft een voedingsbeleid waarin gezondheid centraal staat. Gezond én lekker smikkelen dus. We houden er altijd rekening mee dat onze voeding vers, gevarieerd, vezelrijk en vol vitamines is. Samen eten en drinken is gezellig, maar op De Bereboot bij voorkeur ook gezond!   Met gezonde voeding dragen we bovendien niet alleen bij aan de juiste bouwstenen voor hun lichaam. Goed eten en ook voldoende bewegen, is daarnaast bevorderlijk voor de ontplooiing van andere essentiële basiscompetenties, zoals het opbouwen van zelfvertrouwen en sociale vaardigheden. Bewegen is essentieel voor een gezond leven en voor de jongsten eigenlijk ook heel vanzelfsprekend. Wij begeleiden ze daarmee door ze te stimuleren en uit te dagen met bijvoorbeeld leuke activiteiten, spelletjes en speeltoestellen. Meer informatie over onze visie kun je terugvinden in ons pedagogisch beleid, te downloaden op onze website.

Vaste opvang, flexibele opvang of opvang op maat

Kinderopvang de Bereboot begrijpt dat niet iedereen een vast rooster heeft, dat de ene week er anders uit kan zien dan de andere en dat ouders ons graag zien als een rots in de branding. Daarom stellen we een contract op dat precies past bij jouw opvangwensen. Daarin is keus uit diverse smaken; van een contract op basis van vaste uren tot geheel flexibel maatwerk.

De maandprijs bestaat uit het aantal uren opvang dat er afgenomen wordt vermenigvuldig met de uurprijs. Je kunt kiezen voor vaste uren voor een lager tarief of precies de uren afrekenen die afgenomen zijn. Hieronder leggen we de verschillende soorten opvang en opvangpakketten verder uit.

Vaste opvang

We stellen een contract op voor vaste dagdelen. Per dagdeel wordt 5 uur gerekend en voor een hele dag 10 uur. Voor vaste opvang betaal je een voordeliger uurtarief dan opvang op maat en flexibele opvang.

Opvang op maat

We stellen een contract op naar jouw specifieke wensen. Je kunt zelf bepalen hoeveel weken per jaar je jouw kindje wilt brengen en welke uren op een dag je wilt afnemen. Met andere woorden: je betaalt alleen voor het aantal uren opvang dat er afgenomen wordt, maar neemt wel een vast aantal uren per maand af.

Flexibele opvang

Ouders die een flexibele baan hebben en per maand of week hun uren doorkrijgen, kunnen bij de Bereboot terecht voor flexibele opvang. Je kunt bij ons tot één week voor de opvangdatum doorgeven welke dagen en uren er opvang nodig is.

Opvang pakketten

Per contract kun je daarnaast nog kiezen voor twee verschillende typen opvang: ‘opvang standaard’ of ‘opvang inclusief’. De inclusieve opvang is vooral geschikt voor de allerkleinsten. Flesvoedingen, luiers en vers gepureerde fruithapjes zijn dan inbegrepen in de prijs en dat scheelt een heleboel gesleep en voorbereiding.

Omdat de kleintjes groter worden en uiteindelijk deze voedings- en verzorgingsmiddelen niet meer nodig zullen hebben, bieden wij ook standaardopvang aan. Dit pakket bevat alle voedings- en verzorgingsartikelen die je dreumes en peuter nodig hebben. Maar, we verzorgen dan niet de luiers, flesvoeding en gepureerde fruithapjes. Vanzelfsprekend is dit opvangpakket voordeliger dan het inclusieve pakket.

Tarieven kinderopvang Assen

Het nettobedrag dat je uiteindelijk betaalt voor de opvang is afhankelijk van onze bruto uurprijs, het aantal opvanguren waar je gebruik van hebt gemaakt en het toetsingsinkomen.

Ouders die gebruik maken van kinderopvang hebben vaak recht op kinderopvangtoeslag. Het is belangrijk dat je de toeslag aanvraagt binnen 3 maanden na de eerste maand waarin de kinderopvang is begonnen, zodat je geen toeslag misloopt. Wijzigingen in de opvang dien je overigens al eerder door te geven.

Via de website www.toeslagen.nl (mijn toeslagen) kun je een aanvraag- en wijzigingsprogramma ten behoeve van de kinderopvangtoeslag downloaden en de aanvraag invullen. Mocht je hier verdere vragen over hebben, helpen we je uiteraard waar we kunnen.

Openingstijden

De Bereboot is elke werkdag geopend van 07.00 uur tot 18.30 uur.

Voor vaste opvang geldt de volgende dagindeling;

Ochtenddagdeel: 08.00 uur tot 13.00 uur
Middagdagdeel: 13.00 uur tot 18.00 uur

De opvang van 07.00 tot 08.00 en van 18.00 tot 18.30 wordt gezien als verlengde opvang.
Wij zijn gesloten op erkende feestdagen en de periode tussen kerst en Nieuwjaar.

Adres

Prins Hendrikstraat 1a

9401 KS Assen

Telefoon

Je kunt ons bereiken op

0592 – 317597

Neem contact op