Over onze opvang | Kinderopvang de Bereboot


Over onze kinderopvang

De Bereboot verzorgt dagopvang voor kinderen in de leeftijd van acht weken tot vier jaar in verticale groepen. Het werken met verticale groepen is een bewuste keuze en biedt vooral op pedagogisch gebied veel voordelen. Zo komen kleintjes in contact met kinderen van uiteenlopende leeftijden, wat een positieve invloed heeft op hun sociale ontwikkeling. Te vergelijken met een gezinssamenstelling feitelijk. Van binnenkomst tot de spannende stap naar de basisschool, blijven kinderen op de Bereboot in dezelfde groep. Zo kunnen zij mooie vriendschappen met leeftijdsgenootjes ontwikkelen en een sterke vertrouwensband met de pedagogisch medewerkers opbouwen.

De kinderen komen bij ons in een eigen stamgroep die wordt begeleid door vaste pedagogisch medewerkers. Altijd een vertrouwd gezicht dus! Vanzelfsprekend zijn dit betrokken en vaardige professionals. Zij verzorgen de kinderen, begeleiden ze in hun spel en vertroetelen ze natuurlijk zo veel mogelijk. We organiseren verschillende themagerichte activiteiten en spelletjes, aansluitend op de wisselende leeftijden. Daarmee dragen we bij aan de stimulatie van de cognitieve en lichamelijke ontwikkeling, direct van jongs af aan. En daarbij is het natuurlijk hartstikke leuk om te kliederen met verf en lijm, papier te scheuren en plakken, en met kleine projectjes bezig te zijn. En om trots met iets moois dat je zelf hebt gemaakt naar huis te kunnen gaan.

actieve en educatieve uitjes

Onze aanpak

Kinderen groeien op diverse vlakken als zij de mogelijkheid krijgen om te spelen, ontdekken, experimenteren en communiceren. Wij bevorderen deze ontwikkeling door een ondersteunend, stimulerend en uitdagend klimaat te bieden. Een goede verzorging met veel aandacht voor een aangename sfeer waarin kinderen zich veilig en gewaardeerd voelen, is een belangrijke voorwaarde voor alle kinderen om optimaal te kunnen bloeien. Tegelijkertijd is ieder mens uniek en dat geldt ook zeker voor kinderen. Elk kleintje ontwikkelt zich op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo. Onze medewerkers houden dit in het oog en passen de activiteiten en uitdagingen hier steeds op aan.

De allerkleinsten

Kinderen willen nieuwe dingen ontdekken en beheersen; de wil om zich te ontwikkelen en te leren is aangeboren. Een baby bekijkt en ontdekt zijn eigen handjes en voetjes, reikt naar speelgoed om dat te voelen, te “proeven” en zo te ontdekken wat je ermee kan doen. We doen kiekeboe spelletjes, spelen met muziekinstrumenten en zitten samen voor de spiegel om te kijken wat er allemaal te ontdekken valt. We noemen dit sensopatisch spel; senso dat zintuigen betekend en pathisch voor beleven. Sensopatisch spel draait om het spelen en ervaren met zintuigen. Het doel van sensopatisch spel is het prikkelen van de zintuigen en daagt je uit te ontdekken. Baby’s vinden dit fantastisch omdat zij alle zintuigen gebruiken om te ontdekken. Met name de mond helpt hen hierbij. Dan is het fijn om met eetbare materialen te werken, of grotere onderdelen die ze niet in hun mond kunnen stoppen.

De oudere kinderen

Oudere kinderen gaan op onderzoek uit, willen weten hoe dingen werken, hoe ze iets voor elkaar kunnen krijgen en zoeken grenzen op. Dingen uitproberen, daarover praten met andere kinderen of volwassenen en ervaringen uitwisselen bijvoorbeeld. We vinden het belangrijk dat ze dit op hun eigen wijze en in hun eigen tempo kunnen ontwikkelen. Dit doen we door het uitvoeren van verschillende soorten activiteiten; puzzelen, liedjes zingen, raadsels oplossen, de natuur ontdekken tijdens het buiten spelen, zelf klei maken of koekjes bakken. Tijdens het vrij spelen leren de kinderen samen te spelen, oplossingen te zoeken en elkaar te helpen. Ter voorbereiding van de basisschool bieden wij vanaf de leeftijd van 3 jaar speciale 3+ activiteiten aan.

Voeding en Beweging

Samen gezond eten en drinken! De Bereboot heeft een voedingsbeleid waarin gezondheid centraal staat. Gezond en lekker smikkelen dus. We houden er altijd rekening mee dat onze voeding vers, gevarieerd, vezelrijk en vol vitamines is. Samen eten en drinken is gezellig, maar op De Bereboot bij voorkeur ook gezond! Met gezonde voeding dragen we bovendien niet alleen bij aan de juiste bouwstenen voor hun lichaam. Goed eten en ook voldoende bewegen, is daarnaast bevorderlijk voor de ontplooiing van andere belangrijke basiscompetenties, zoals het opbouwen van zelfvertrouwen en sociale vaardigheden.

Bewegen is essentieel voor een gezond leven en voor de jongsten eigenlijk ook heel vanzelfsprekend. Wij begeleiden ze daarmee door ze te stimuleren en uit te dagen met bijvoorbeeld leuke activiteiten, spelletjes en speeltoestellen. Meer informatie over onze visie kun je terugvinden in ons pedagogisch beleid, te downloaden op onze website.


Bekijk ons inspectierapport
Bekijk ons pedagogisch werkplan
Bekijk ons pedagogisch beleidWilt u een rondleiding?

Ja, ik wil een rondleiding